طراحی سایت


پویا پلاشانی پایان یافته
تاریخ شروع دوره : 1396/09/26

سیستم مدیریت یکپارچه

رایگان
پایان یافته
تاریخ شروع دوره : 1396/09/26

مهندسی مجدد فرآیندها

رایگان
پایان یافته
تاریخ شروع دوره : 1398/04/01

تولید محتوا

رایگان
پایان یافته
تاریخ شروع دوره : 1398/04/01

تولید محتوا

رایگان
پایان یافته
تاریخ شروع دوره : 1398/04/01

تولید محتوا

رایگان
دانش آموز دانش آموزی پایان یافته
تاریخ شروع دوره : 1398/07/29

دوره یک روزه

رایگان
---

دوره آزمایشی امینی

رایگان
---

محاسبات

رایگان
شرکت راهبران فن آوری پاسارگاد ( سهامی خاص) شرکت راهبران فن آوری پاسارگاد ( سهامی خاص)
960926 - 0000023

محتوای این بخش در قالب فایل PDF

رایگان
امینی راهبران
970613 - 0000088

فایل تستی

رایگان
---

دوره مستقل از زمان

100تومان
پایان یافته
تاریخ شروع دوره : 1398/08/11

دوره تستی امینی

100تومان
استاد آزمایشی پایان یافته
تاریخ شروع دوره : 1399/02/15

دوره تستی حسنا

100تومان
پایان یافته
تاریخ شروع دوره : 1398/02/18

تولید محتوا

1,000تومان
پایان یافته
تاریخ شروع دوره : 1398/04/01

تولید محتوا

1,000تومان
پایان یافته
تاریخ شروع دوره : 1399/07/06

دوره تستی

1,000تومان
980404 - 0000100

پرزنتیشن مقدماتی

1,000تومان
- سازمان
990114 - 0000132

تست پاورپوینت

5,000تومان
980728 - 0000123

نمونه سوال

10,000تومان
امینی راهبران