طراحی سایت
دوره مورد نظر قابل ثبت نام نمی باشد. لطفا با پشتیبانی تماس حاصل نمایید.

تولید محتوا

Iran LMS Demo
قیمت : رایگان
  • فراگیر : 1 نفر
  • مدت دوره: 0 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 50 نفر
  • تاریخ شروع دوره : 1398/04/01
  • تاریخ پایان دوره : 1398/08/30
  • کد دوره : 980409/0000128
  • گواهی نامه : دارد

سرفصل دوره

جلسه اول 1398/04/09