طراحی سایت
دوره مورد نظر قابل ثبت نام نمی باشد. لطفا با پشتیبانی تماس حاصل نمایید.

تولید محتوا

Iran LMS Demo
قیمت : 1,000تومان
  • فراگیر : 0 نفر
  • مدت دوره: 0 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 50 نفر
  • تاریخ شروع دوره : 1398/02/18
  • تاریخ پایان دوره : 1398/06/31
  • کد دوره : 980218/0000005
  • گواهی نامه : دارد

سرفصل دوره

بخش 1 1398/02/18

ویدئوهای آموزشی