طراحی سایت
دوره مورد نظر قابل ثبت نام نمی باشد. لطفا با پشتیبانی تماس حاصل نمایید.

آئین نگارش مکاتبات اداری

آئین نگارش مکاتبات اداری
قیمت : 200,000تومان
 • فراگیر : 1 نفر
 • مدت دوره: 0 ساعت
 • طول دوره: 2 بخش
 • ظرفیت دوره : 50 نفر
 • تاریخ شروع دوره : 1394/01/01
 • تاریخ پایان دوره : 1398/09/27
 • کد دوره : 960928/0000004
 • گواهی نامه : دارد
پویا پلاشانی
پویا پلاشانی

توضیحات و سرفصل دوره

در این دوره آموزش مجموعه انواع مکاتبات اداری و قواعد حاکم بر مکاتبات اداری به همراه نمونه های استاندارد آنها معرفی می شود

سرفصل دوره

آئین مکاتبات اداری 1396/09/27

مجموعه این بسته آموزشی شامل اصول و قواعد مکاتبات اداری است که برای کلیه شاغلین دارای اهمیت بالایی است

تعاریف، اصطلاحات، اصول و قواعد حاکم بر مکاتبات اداری

 • نامه اداری چیست و چه ارکانی دارد؟
 • انواع نامه اداری
 • ساختار نگارش بر اساس مسیر نامه و سمت فرستنده و گیرنده
 • فرآیند تنظیم نامه اداری
 • بخش های محتوایی یک نامه اداری
 • فواعد نگارش
 • ویژگی های نامه های اداری
 • بخشنامه چیست و چگونه تنظیم می شود؟
 • اجزاء بخشنامه
 • تنظیم صورتجلسه
 • مراحل تدوین صورتجلسه و ثبت اظهارات و نحوه پیگیری موارد
 • نگارش دستورالعمل
 • تنظیم گزارش
 • استفاده صحیح از وندها و نگارش صحیح لغات و معرفی برخی نگارش های غلط کلمات
 • معرفی لغات و عبارات پرکاربرد غلط و همینطور جایگزین صحیح آنها
 • نشانه گذاری
 • صوت تستی
 • انواع نامه اداری
 • آزمون تیرماه 98
 • کلاس آژمایشی
 • تمرین

جلسه اول 1394/01/26

درس اول

 • تست ثبت آخرین فعالیت
 • تست عکس
 • تمرین اول
 • کلاس حضوری
 • محتوای اسکورم
 • LastScromTest
 • Test