طراحی سایت
دوره مورد نظر قابل ثبت نام نمی باشد. لطفا با پشتیبانی تماس حاصل نمایید.

مهندسی مجدد فرآیندها

مهندسی مجدد فرآیندها (BPR)
قیمت : رایگان
 • فراگیر : 1 نفر
 • مدت دوره: 0 ساعت
 • طول دوره: 3 بخش
 • ظرفیت دوره : 50 نفر
 • تاریخ شروع دوره : 1396/09/26
 • تاریخ پایان دوره : 1398/09/26
 • کد دوره : 960926/0000002
 • گواهی نامه : دارد

توضیحات و سرفصل دوره

با مطرح شدن رویکرد فرآیندي در دو دهه اخیر سازمانهاي متعددي مبادرت به انجام مهندسی مجدد فرآیندهاي کسب وکار یعنی همان BPR نموده اند؛ هر چند برخی از این سازمانها توانسته اند به نتایج چشمگیر وقابل توجهی در پاسخگویی به نیازهاي مشتریان،کاهش هزینه وبهبود عملکرد دست یابند،اما بسیاري نیز نتوانسته اند پروژه مهندسی مجدد فرآیندهاي کسب وکار را با موفقیت اجرا وپیاده سازي کنند.

سرفصل دوره

بخش 1 : مفاهیم فرآیندگرایی 1396/09/26

در این بخش ماهیت فرآیندمحور فعالیت های سازمانی و چرایی رویکرد فرآیندمحوری توضیح داده شده است

مفاهیم فرآیندگرایی

 • رویکرد فرآیندی
 • مزایا و نتایج نگاه فرآیندی در سازمان
 • مفاهیم مطرح در تحول سازمانی با نگاه فرآیندی

مهندسی مجدد فرآیندها یا Business Process Reengineering 1396/09/29

شناخت مهندسی مجدد فرآیندها و مکانیزم اجرای آن و تأثیر آن در کارایی و اثربخشی در سازمان

آشنایی با مهندسی مجدد فرآِیندها

در این درس شما را با مفاهیم مهندسی مجدد فرآیندها، اصطلاحات، ساختارها و نحوه اجرای کار آشنا خواهیم کرد.

 • تحول سازمانی و مهندسی مجدد فرآیندها
 • مفاهیم مهندسی مجدد فرآیندها در سازمان
 • اشتبهاهات رایج در مهندسی مجدد فرآیندها در سازمان
 • نظریه های مایکل همر و فلسفه کایزن
 • مروری بر فلسفه کایزن در مهندسی مجدد فرآیندها
 • ارتباط فناوری و مهندسی مجدد فرآِندها
 • عوامل شکست در مهندسی مجدد فرآیندها
 • کلیاتی در مورد تئوری بهبود سازمان
 • ساختار و ابعاد تغییرات سازمان در چرخه بهبود
 • تغییرات در وظایف، ساختار سازمانی و منابع انسانی در چرخه بهبهود
 • بررسی تغییرات داخلی و خارجی سازمان در چرخه بهبهود
 • مسئولیت اجرای مهندسی مجدد فرآیندها در سازمان

اجرای مهندسی مجدد فرآیندها در سازمان 1396/09/30

مراحل و روش اجرای مهندسی مجدد فرآیندها در سازمان و چگونگی سازماندهی این فرآیند جهت افزایش اثربخشی

مهندسی مجدد فرآِیندها - فاز اجرا

چکونگی اجرای مهندسی مجدد فرآیندها در سازمان و نکات و تکنیک های آن در این بخش ارائه می شود

 • فازهای اجرا و اولویت های اجرایی
 • اصول و تاکتیک های اجرا
 • بسط روش اجرا با ذکر مثالی از یکی سازمان نمونه
 • ادامه بحث اصول اجرا با توجه به نمونه ذکر شده
 • رابطه مهندسی مجدد فرآِیندها و تجارت الکترونیک بر پایه وب